Tisková zpráva ke knize Leonarda Sciascii Zmizení Ettora Majorany

 

Sciasciův esej-příběh je pokusem rekonstruovat drama, které předcházelo zmizení geniálního jaderného fyzika Ettora Majorany v roce 1938. Je navíc také strhující literaturou s detektivní zápletkou, již se Leonardo Sciascia s vlastní pozoruhodnou invencí pokouší rozplést. Svou morální naléhavostí Sciasciova esej může připomenout protiválečné prózy a dramata Karla Čapka, syžetově je také blízká divadelní hře Friedricha Dürrenmatta Fyzikové. Tiskou zprávu k vydání nové knihy najdete zde:

 

TZ_Sciascia_20_1_ 2017.pdf


zpět