Co počít ve vlkově břiše, Bubínek Revolveru 14. 5. 2018

 

Na otázku RR odpovídá na Bubínku Revolveru Robert Krumphanzl, editor právě vydané knihy Jana Tesaře Co počít ve vlkově břiše.

 

V nakladatelství Triáda vyšla nedávno Vaší editorskou péčí již několikátá kniha Jana Tesaře: výbor z jeho textů s názvem Co počít ve vlkově břiše (Práce o vytváření struktur občanské společnosti z let 1968–1980). Můžete ji čtenářům Bubínku Revolveru představit a říct, proč považujete texty a působení tohoto historika, esejisty a disidenta za natolik podstatné, že patří ke kmenovým autorům nakladatelství, které řídíte?

R. K.: Kniha obsahuje texty převážně z let 1968 až 1980, ale také několik prací z let osmdesátých, a zahrnuje i autorovy komentující vstupy z roků 2000 a 2001 a z posledních dvou let. A protože Jan Tesař byl od roku 1969 do roku 1976 s třináctiměsíční přestávkou ve vězení, většina textů v knize pochází z let 1977 až 1980, tedy z období počátku Charty 77. V těchto letech patřil mezi její nejaktivnější signatáře, inicioval například vznik Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, byl iniciátorem česko-polské spolupráce, spolu se svými tehdejšími spolupracovníky stál u počátků nezávislého vzdělávání či časopiseckého samizdatu, a pokoušel se Chartě 77 vtisknout ještě poněkud jinou podobu, než jaká později převážila. Jednoduše řečeno zaměřenou více na činy a méně na apely. Podobně rozsáhlá byla Tesařova aktivita i po jeho odchodu do exilu v roce 1980 a zůstává úkol vydat sumu také z tohoto následujícího období.

Číst více...


zpět