Pavel Kolmačka ve Fra / ÚT 4. 12. 2018 od 19.30


Srdečně zveme na čtení z nové básnické sbírky Pavla Kolmačky Život lidí, zvířat, rostlin, včel.
 
Akce proběhne v úterý 4. prosince 2018 od 19.30 hod. v Café Fra (Šafaříkova 15, Praha 2).
 
Moderuje a s autorem hovoří Robert Krumphanzl.
 
Nový soubor má stejně jako Kolmačkovy předchozí sbírky, které vyšly v nakladatelství Triáda (Moře, Wittgenstein bije žáka), několik částí (Život těla, Život ve dne v noci, Život nad kráterem, Život na pomezí, Les), jež se skládají z pásem, cyklů a samostatných básní. Převažují volné verše (občas je užit rým), vyskytují se zde i básně v próze. Žánrově je kniha velmi pestrá: lyrickou reflexi střídají hovory o snech, deníkové záznamy nebo zaslechnutá komunikace radioamatérů.


zpět