Dny Josefa Zvěřiny, 10.–11. 5. 2013, Emauzy

 

Letošní XIX. dny Josefa Zvěřiny, pořádané Českou křesťanskou akademií a Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK Praha, svým základním tématem Odvaha být církví dnes připomínají 100. výročí narození této významné osobnosti české církve 20. století, obránce lidských práv, signatáře Charty 77 a prvního prezidenta České křesťanské akademie.

S odkazem na jeho inspirativní text z časů nesvobody Odvaha být církví chtějí zdůraznit několik podstatných rysů, které považují za zásadní úkol a výzvu pro občanskou angažovanost křesťanů v dnešní společnosti – morální kvalita osobního života, působení v elitách a citlivost pro sociální otázky.

Tato konference je tradičně otevřena široké veřejnosti. Koná se v refektáři Emauzského kláštera v Praze (Vyšehradská 49).
ODVAHA BÝT CÍRKVÍ DNES
u příležitosti 100. výročí narození dr. Josefa Zvěřiny


PROGRAM:

PÁTEK 10. května 2013

16.30   prezence účastníků
17.00   zahájení, zdravice zástupců ČKA, KAS a KTF UK
17.10   přednáška s diskusí
            Odvaha být církví dnes – společenstvím hříšníků,
            jež žije z milosrdenství Božího

            doc. dr. Vojtěch Novotný
            (Katolická teologická fakulta UK, Praha)
18.30   přestávka na kávu
19.00   panelová diskuse
            K čemu dnes potřebuje církev najít odvahu?
            Miloslav kardinál Vlk
            RNDr. Gabriela Vlková Th.D., ThLic. Jan Kotas

20.30   závěr
20.35   společná večeře pro přihlášené účastníky


SOBOTA 11. května 2013

8.15                  mše sv. / bohoslužba
8.45                  prezence účastníků
9.00                  zahájení
9.00 - 10.30      Odvaha být církví dnes - kreativní menšinou
                        
prof. Tomáš Halík, prezident ČKA, Filosofická fakulta UK, Praha
                         přednáška s diskusí
10.30 - 11.00    přestávka na kávu
11.00 - 12.30    přednáška s diskusí
                         Odvaha být dnes církví – sloužící a chudou
                         doc. dr. Pavel Hošek
                         Evangelická teologická fakulta UK, Praha
12.30 - 14.00    společný oběd pro přihlášené účastníky
14.00 - 15.30    panelová diskuse
                         Svědectví života – služba církve společnosti                         
                         prof. Jan Sokol, Dr. Tomáš Holub, doc. dr. Tomáš Machula

15.30 - 16.00    závěrečné shrnutí

 

Přihláška, možnosti ubytování a další informace na stránkách České křesťanské akademie.


zpět