Zobrazit: podle názvu ... podle autora ... nejnovější

tradvynosy.jpg


Triadické výnosy irské / Trecheng breth Féni
1999

První český knižní překlad ze staré irštiny.

binar4.jpg

Vladimír Binar
Čin a slovo
Kniha o Jakubu Demlovi
2010
binar5.jpg

Vladimír Binar
Číňanova pěna
2011

Soubor tří próz.

hlava_z.jpg

Vladimír Binar
Hlava žáru
2009

Výbor z básní a deníková próza.

binar1.jpg

Vladimír Binar
Playback
2001

Próza o jedné větě.

blatny.jpg

Ivan  Blatný
Pomocná škola Bixley
1979, 1987, 2011
2011

Kritické vydání básní v rozšířené podobě.

blazicek2.jpg

Přemysl Blažíček
Knihy o poezii
Holan / Toman
2011
blazicek.jpg

Přemysl Blažíček
Kritika a interpretace
2003
cekani_blaz2.jpg

Anna Blažíčková
Čekání v zástupu
2014

Novely a povídky.

blazickova.jpg

Anna Blažíčková
Psí víno
2010

Próza.

ted_neco_ze_zivota2.jpg

Anna Blažíčková
Teď něco ze života
2012

Vzpomínková próza.

curtius.jpg

Ernst Robert Curtius
Evropská literatura a latinský středověk
1998
can3.jpg

Čan
Básně
Svazek třetí
2009
can1.jpg

Čan
Básně
Svazek první
2007
can2.jpg

Čan
Básně
Svazek druhý
2008
4.jpg

Karel Čapek
Devatero pohádek
a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek
2013

Klasická pohádková kniha v novém, kvalitním vydání.

demeter.jpg

Gejza Demeter — Martina Špinková (ilustrace)
Ráj na zemi
Romské pohádky
2011

Originální sbírka romských pohádek.

Ejchenbaum_prebal5.jpg

Boris Ejchenbaum
Jak je udělán Gogolův Plášť a jiné studie
2012

Výbor z díla.

fidelius.jpg

Petr Fidelius
Řeč komunistické moci
2002
rec_kom.jpg

Petr Fidelius
Řeč komunistické moci
Nové, rozšířené vydání
2016

Nové vydání, rozšířené o textovou přílohu.

flusser2.jpg

Vilém Flusser
Jazyk a skutečnost
2004

Studie o vztahu jazyka a světa.

annefrank[1].jpg

Anne Franková
Deník
2012
pulnocni_d.jpg

Gertruda Goepfertová
Půlnoční deník
2005

Povídky.

rodokmen.jpg

Gertruda Goepfertová
Rodokmen
2003

Paměť rodu je především pamětí jazyka.

HEJDA_basne.jpg

Zbyněk Hejda
Básně
2013

Souborné vydání básnického díla.

hejda.jpg

Zbyněk Hejda
Cesta k Cerekvi
2004

Prázdninové deníky psané v letech 1960–1962 (respektive 1963).

Hejda_Kritiky_přední obálka.PNG

Zbyněk Hejda
Kritiky a glosy
2012

Souborné vydání nebeletristických textů.

HEJDA_prozy2.jpg

Zbyněk Hejda
Prózy a překlady
2013

Souborné vydání básnických próz, překladů a básní nezařazených do sbírek.

dobre_vlivy2.jpg

otec Jeroným
Dobré vlivy
2014
jeronym1.jpg

otec Jeroným
Dopisy bratru Patrikovi
2003

Dopisy o modlitbě, vytrvalosti a přátelství.

moznosti.jpg

otec Jeroným
Možnosti a melodie
2010
rust2.jpg

otec Jeroným
Růst v nadpřirozeném životě
2015
Jeroným_otec_Žít.JPG

otec Jeroným
Žít, žít
2016
O_duchovnosti.jpg

Wassily Kandinsky
O duchovnosti v umění
2009

Výtvarně-historický dokument prvořadého významu.

kaufmannova.jpg

Heda Kaufmannová
Listy z rodinné kroniky
2011

Vzpomínky.

klee.jpg

Paul Klee
Pedagogický náčrtník
2013

Slavná učebnice Bauhausu, s nákresy a poznámkami.

More2.jpg

Pavel Kolmačka
Moře
2010

Básnická sbírka.

kolmacka.jpg

Pavel Kolmačka
Stopy za obzor
2006

Román.

wittgenstein2.jpg

Pavel Kolmačka
Wittgenstein bije žáka
2014

Čtvrtá autorova básnická sbírka.

koloc.jpg

Miroslav Koloc
Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy
2010

Eseje a studie. Jako příloha na CD bibliografie všech vydání Máje do r. 2010.

kunes.jpg

Pavel Kuneš
Pár kroků do křesťanství
bez černých i růžových brýlí
2015

2., revidované vydání

narodila_s3.jpg

Elena Lacková
Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou
2010

Životopisné a zároveň etnologicky zajímavé vzpomínky Slovenské Romky, jejíž osud představuje vzor sociální emancipace.

lopatka.jpg

Jan Lopatka
Předpoklady tvorby
2010
maj.jpg

Karel Hynek Mácha — Oldřich Hamera (monotypy)
Máj
2010

Klasické dílo české literatury doprovozené monotypy současného výtvarníka.

clovek_a_stat_190.jpg

Jacques Maritain
Člověk a stát
2007

Významné dílo světové politické filosofie.

O_filosofiii_dejin_2014_2.jpg

Jacques Maritain
O filosofii dějin
2014
maritain3.jpg

Jacques Maritain
Odpovědnost umělce
2011

Studie o vztahu umění a morálky.

sedm_lekci_mini.jpg

Jacques Maritain
Sedm lekcí o jsoucnu
a o prvních principech spekulativního rozumu
2008

Studie o noetických základech metafyziky.

marsikova.jpg

Helena Maršíková
Holka z Roztoky
Vzpomínky Heleny Maršíkové, rozené Chanele Drumerové
2006

Vzpomínky.

adepti.jpg

Ivan Matoušek
Adepti
2009

Román.

AutorQuijota.jpg

Ivan Matoušek
Autor Quijota
2014
matne_z.jpg

Erika Olahová
Matné zrcadlo
2008

Povídky.

nechci_se.jpg

Erika Olahová
Nechci se vrátit mezi mrtvé
2004

Povídky.

Apofthegmata_web.JPG

otec Jeroným a několik dalších
Apofthegmata 1983–1990
2015

Výroky trapistických mnichů ze Sept-Fons.

petrbok.jpg

Václav Petrbok
Stýkání, nebo potýkání?
Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek
2012

Kapitoly z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů

rejchrt.jpg

Pavel Rejchrt
Pozdní syn království
1996

Tři prózy o úzkosti a nedůvěře, o zklamání - i o pravé naději.

dom_samuel.jpg

Dom Samuel
Celým srdcem
Úvahy o budoucnosti křesťanství v našem světě
2013

Série úvah o tom, co je důležité, abychom dokázali předat, co nám bylo svěřeno.

ohen_190.jpg

Dom Samuel
Jako sžírající oheň
Rozprava mnicha o prokazování milosrdenství
2017

Rozprava o prokazování milosrdenství.

sokol2.jpg

Jan Sokol
Moje plány
Paměti architekta
2004
kolja.jpg

Andrej Stankovič
Co dělat, když Kolja vítězí
2008

Výbor z kritických, esejistických aj. textů, psaných v letech 1968–2001.

traktat_190.jpg

Jan Tesař
Traktát o „záchraně národa“
Texty z let 1967-1969 o začátku německé okupace
2006

Studie a články.

malo_slov2.jpg

Jiří Tomášek
Málo slov
2009

Básnická sbírka.

přední obálka_ZV_Jak se dělají filosofie.JPG

Zdeněk Vašíček
Jak se dělají filosofie
2012

Pokus o jistou meta-filosofii nad filosofiemi, tedy vyšetřování jejich spojitosti s jazykem, sledování jim společných vlastností a pravidel, popřípadě o vytýčení společného půdorysu.

pod_volb_web.jpg

Zdeněk Vašíček
Podmínky volby
2003

Studie a eseje.

vlasakova_byla.jpg

Eliška Vlasáková
Byla jsem s našima na procházce
2012

Autobiografická próza.

vokolek1.jpg

Václav Vokolek
Cesta do pekel
1999

Román.

wels1.jpg

Martin Wels (ilustrace, kaligrafie)  — Jaroslav Vrchlický
Jarní romance
2012

Faksimile kaligrafické práce.

wels.jpg

Šimon Wels
U „Bernatů“
2011

Paměti.