HLASY – EDICE AUTORSKÉHO ČTENÍ

Studio Bystrouška, nakladatelství Triáda, Nadační fond Martina a Martiny Růžičkových a Ivan Arsenjev uvádějí zvukové záznamy autorského přednesu současných spisovatelů a překladatelů.


Zobrazit: podle názvu ... nejnovější

Hlasy_Jiří Pelán1_web.JPG


Jiří Pelán
Hlasy - edice autorského čtení [CD]
2015

Autor čte své překlady Sonetů týdne a měsíců Folgora da San Gimignano, Římských sonetů Giuseppa Gioachina Belliho a překlad básně Guida Gozzana Slečna Felicita aneb Štěstí.


Naše cena: 197 Kč

Běžná cena: 246 Kč

Hlasy_Karol Sidon_web.JPG


Karol Sidon
Hlasy - edice autorského čtení [CD]
2015

Autor čte čtyři příběhy z knihy Malý pan Talisman (Z příběhů Chaima Cigana o Talismanovi).


Naše cena: 197 Kč

Běžná cena: 246 Kč

Hlasy_Miloslav Topinka_web.JPG


Miloslav Topinka
Hlasy - edice autorského čtení [CD]
2015

Autor čte ze sbírek Utopír, Krysí hnízdo, TrhlinaProsvítání.


Naše cena: 197 Kč

Běžná cena: 246 Kč

Hlasy_Vladimír Binar_web.JPG


Vladimír Binar
Hlasy - edice autorského čtení [CD]
2015

Autor čte ze svého románu Playback.


Naše cena: 197 Kč

Běžná cena: 246 Kč

Andrej Giňa.jpg


Andrej Giňa
Hlasy - edice autorského čtení [CD]
2014

Andrej Giňa čte vybrané povídky ze své knihy Paťiv. Ještě víme, co je úcta.


Naše cena: 197 Kč

Běžná cena: 246 Kč

Ivo Vodseďálek.jpg


Ivo Vodseďálek
Hlasy - edice autorského čtení [CD]
2014

Autor čte ze svého básnického a prozaického díla.


Naše cena: 197 Kč

Běžná cena: 246 Kč

Jáchym Topol.jpg


Jáchym Topol
Hlasy - edice autorského čtení [CD]
2014

Autor čte své překlady z knihy Trnová dívka.


Naše cena: 197 Kč

Běžná cena: 246 Kč

Lubomír Martínek.jpg


Lubomír Martínek
Hlasy - edice autorského čtení [CD]
2014

Autor čte z knihy Muškátový oříšek.


Naše cena: 197 Kč

Běžná cena: 246 Kč

Oldřich Král.jpg


Oldřich Král
Hlasy - edice autorského čtení [CD]
2014

Oldřich Král čte ze svého překladu Sebraných spisů Mistra Zhuanga.


Naše cena: 197 Kč

Běžná cena: 246 Kč

Pavel Zajíček.jpg


Pavel Zajíček
Hlasy - edice autorského čtení [CD]
2014

Autor čte ze svých básní.

Naše cena: 197 Kč

Běžná cena: 246 Kč

petr_kral2.jpg


Petr Král
Hlasy - edice autorského čtení [CD]
2014

Autor čte ze svých básní a próz.


Naše cena: 197 Kč

Běžná cena: 246 Kč