autor↓ titul↓ rok↓ cena      
Matoušek, Ivan Album 1991
Hejda, Zbyněk Lady Felthamová 1992 48 Kč
Hejda, Zbyněk A tady všude muziky je plno 1993 48 Kč
Hejda, Zbyněk Pobyt v sanatoriu 1993 48 Kč
Lopatka, Jan Radiojournal v ko(s)mickém věku 1993 120 Kč
Hejda, Zbyněk Všechna slast 1993 48 Kč
Kameník, Jan Prózy 1995 237 Kč
Zelenka, Jaromír Přepadání 1995 200 Kč
Diviš, Ivan Kateřina Rynglová 1996 158 Kč
Komárek, Martin Mefitis 1996 159 Kč
Vokolek, Václav Pátým pádem 1996 159 Kč
Rejchrt, Pavel Pozdní syn království 1996 150 Kč sleva
Kameník, Jan Překlady 1996 238 Kč
Moštěk, Jan Tenkrát v Paříži… 1996
Velikić , Dragan Astrachán 1997 207 Kč
Lacková, Elena Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou 1997
Zelenka, Jaromír Objetiny 1997 79 Kč
Fidelius, Petr Řeč komunistické moci 1997
Levi, Primo V nejisté hodině 1997
Neuwirth, Vladimír Apokalyptický deník 1998 277 Kč
Curtius, Ernst Robert Evropská literatura a latinský středověk 1998 527 Kč
Fučík, Bedřich Kritické příležitosti I 1998
Kandinsky, Wassily O duchovnosti v umění 1998
Rozanov, Vasilij Spadané listy 1998 318 Kč
Kolmačka, Pavel Viděl jsi, že jsi 1998 80 Kč
Tomášek, Jiří Banalita 1999 118 Kč
Vokolek, Václav Cesta do pekel 1999 183 Kč
Slavík, Ivan Hory roků 1999 318 Kč
Klee, Paul Pedagogický náčrtník 1999
Beckett, Samuel Poèmes / Básně 1999
Triadické výnosy irské / Trecheng breth Féni 1999 238 Kč
Kandinsky , Wassily Bod – linie – plocha 2000
Vokolek, Václav Krajiny vzpomínek 2000 199 Kč
Erben, Karel Jaromír Kytice 2000
Hermann, Adolf Mých prvních pět životů 2000 317 Kč
Marek, Václav (ed.) Noidova smrt 2000 277 Kč
Todorov, Tzvetan Poetika prózy 2000 238 Kč
Matoušek, Ivan Poezie 2000 50 Kč sleva
Reiznerová, Margita Suno / Sen 2000
Rozehnal, Václav Z letošního konce světa 2000 71 Kč
Worringer, Wilhelm Abstrakce a vcítění 2001
Serke, Jürgen Böhmische Dörfer 2001 798 Kč
Kritický sborník 2001
Zemina, Jaromír Onufrius 2001 159 Kč
Binar, Vladimír Playback 2001
Matoušek, Ivan Spas 2001 278 Kč
Hocke, Gustav René Svět jako labyrint / Manýrismus v literatuře 2001 527 Kč
Abrams, Meyer Howard Zrcadlo a lampa 2001 478 Kč
Černý, Václav André Gide 2002 358 Kč
Jeroným, otec Dopisy bratru Patrikovi 2002 rozebráno
Magris, Claudio Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře 2002 356 Kč
Goepfertová, Gertruda Choroš 2002 49 Kč sleva
Fučík, Bedřich Kritické příležitosti II 2002 100 Kč sleva
Mondrian, Piet Lidem budoucnosti 2002 191 Kč
Frič, Josef Na ulici 2002 158 Kč
Lacková, Elena Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou 2002
Moholy-Nagy, László Od materiálu k architektuře 2002 253 Kč
Fidelius, Petr Řeč komunistické moci 2002 278 Kč
Nabokov, Vladimír Ut pictura poesis 2002
Gadamer, Hans-Georg Aktualita krásného 2003 119 Kč
Jeroným, otec Dopisy bratru Patrikovi 2003 198 Kč
Binar, Vladimír Emigrantský snář 2003 277 Kč
Zelenka, Jaromír Kostelík 2003 79 Kč
Blažíček, Přemysl Kritika a interpretace 2003 317 Kč
Otec Jeroným, mnich 2003 624 Kč
Vašíček, Zdeněk Podmínky volby 2003 278 Kč
Fučík, Bedřich Rodná krajina básníkova 2003 397 Kč
Goepfertová, Gertruda Rodokmen 2003 158 Kč
Skutky opata Sugera 2003 178 Kč
Tesař, Jan Zamlčená diagnóza 2003 157 Kč
Hejda, Zbyněk Cesta k Cerekvi 2004 199 Kč
Franková, Anne Deník 2004
Flusser, Vilém Jazyk a skutečnost 2004
Rezek, Petr K teorii plastičnosti 2004 277 Kč
Sokol, Jan Moje plány 2004 333 Kč
Olahová, Erika Nechci se vrátit mezi mrtvé 2004 158 Kč
Hildebrand, Adolf Problém formy ve výtvarném umění 2004 198 Kč
Meň, Alexandr Rozbít led 2004 278 Kč
Hübschmannová, Milena (ed.) „Po židoch cigáni“ 2005 397 Kč
Lunc, Lev Města pravdy 2005 50 Kč sleva
Goepfertová, Gertruda Půlnoční deník 2005
Žilina, Miloslav Texty o literatuře 2005 99 Kč sleva
Eagleton, Terry Úvod do literární teorie 2005 295 Kč
Altmann, Gerry Výstup na babylonskou věž 2005 317 Kč
Franková, Anne Deník 2006 rozebráno
Franz, Jan Eseje, kritiky, korespondence 2006 90 Kč sleva
Maršíková, Helena Holka z Roztoky 2006 158 Kč
Fučík, Bedřich Paralipomena. Bibliografie Bedřicha Fučíka 2006 300 Kč sleva
Putování za Svatým Grálem 2006 397 Kč
Kolmačka, Pavel Stopy za obzor 2006 318 Kč
Tesař, Jan Traktát o „záchraně národa“ 2006 280 Kč
Lakoff, George Ženy, oheň a nebezpečné věci 2006 622 Kč
Čan Básně 2007 197 Kč
Maritain, Jacques Člověk a stát 2007 237 Kč
Pistorius, Jiří Doba a slovesnost 2007 199 Kč sleva
Vlasáková, Eliška Jedním okem 2007 157 Kč
Nuska, Bohumil Podzimy a jara 2007 39 Kč sleva
Čapek, Josef Publicistika 1 2007 382 Kč
Bloy, Léon Stránky z díla 2007 358 Kč
Čan Básně 2008 197 Kč
Stankovič, Andrej Co dělat, když Kolja vítězí 2008 477 Kč
Stankovič, Andrej Josef Florian a Stará Říše 2008 557 Kč
Olahová, Erika Matné zrcadlo 2008 157 Kč
Guillén, Claudio Mezi jednotou a růzností 2008 299 Kč sleva
Vašíček, Zdeněk Minulost a současnost, paměť a dějiny 2008
Samuel, otec Na ohnivém voze 2008 157 Kč
Preiss, Pavel Pod Minerviným štítem 2008 279 Kč
Staiger, Emil Poetika, interpretace, styl 2008 397 Kč
Barthes, Roland Rozkoš z textu 2008 215 Kč
Maritain, Jacques Sedm lekcí o jsoucnu 2008 197 Kč
Neuwirth, Vladimír Vcházení do Evropy 2008 397 Kč
Matoušek, Ivan Adepti 2009 237 Kč
Čan Básně 2009 197 Kč
Binar, Vladimír Hlava žáru 2009 197 Kč
Jouhandeau, Marcel Jak dosáhnout počestnosti 2009 178 Kč
Čermák, Jan (ed.) Jako když dvoranou proletí pták 2009 397 Kč
Čapek, Josef Knihy o umění 2009 334 Kč
Palek, Karel (ed.) Kritický sborník 1981–1989 2009 199 Kč sleva
Tomášek, Jiří Málo slov 2009 95 Kč
Bachmannová, Ingeborg Místo pro náhody I 2009 317 Kč
Kandinsky, Wassily O duchovnosti v umění 2009 197 Kč
Guardini, Romano O podstatě uměleckého díla 2009 197 Kč
Goepfertová, Gertruda Půlnoční deník 2009 158 Kč
Havlík, Přemysl Autoři Triády 2010 179 Kč
Zelenka, Jaromír Básně 2010 279 Kč
Čapek, Josef Beletrie 2 2010 334 Kč
Binar, Vladimír Čin a slovo 2010 277 Kč
Franková, Anne Deník 2010 rozebráno
Mácha, Karel Hynek Máj 2010 199 Kč sleva
Mácha, Karel Hynek Máj 2010 1920 Kč
Mácha, Karel Hynek Máj 2010 397 Kč
Bachmannová, Ingeborg Místo pro náhody II 2010 397 Kč
Kolmačka, Pavel Moře 2010 125 Kč
Jeroným, otec Možnosti a melodie 2010 157 Kč
Lacková, Elena Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou 2010 277 Kč
Steiner, George Po Bábelu 2010 299 Kč sleva
Gadamer, Hans-Georg Pravda a metoda I 2010 317 Kč
Onufer, Petr (ed.) Před potopou 2010
Lopatka, Jan Předpoklady tvorby 2010 319 Kč
Blažíčková, Anna Psí víno 2010 157 Kč
Spitzer, Leo Stylistické studie z románských literatur 2010 299 Kč sleva
Hernándezová, Eva Šlépěje ve stopách na cestě 2010 118 Kč
Koloc, Miroslav Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy 2010 197 Kč
Čapek, Josef Beletrie 1 2011 254 Kč
Binar, Vladimír Číňanova pěna 2011 198 Kč
Blažíček, Přemysl Knihy o poezii 2011 357 Kč
Kaufmannová, Heda Listy z rodinné kroniky 2011 197 Kč
Maritain, Jacques Odpovědnost umělce 2011 157 Kč
Guitton, Jean Otevřené dopisy 2011 179 Kč
Blatný, Ivan Pomocná škola Bixley 2011 318 Kč
Miłosz, Czesław Poslední básně 2011 117 Kč
Gadamer, Hans-Georg Pravda a metoda II 2011 317 Kč
Demeter, Gejza Ráj na zemi 2011 277 Kč
Wels, Šimon U „Bernatů“ 2011 206 Kč
Holman, Petr Březiniana II 2012 639 Kč
Vlasáková, Eliška Byla jsem s našima na procházce 2012 158 Kč
Kameník, Jan Cesta za Henochem 2012
Franková, Anne Deník 2012 237 Kč
Matoušek, Ivan Entre les tableaux 2012 125 Kč
Ejchenbaum, Boris Jak je udělán Gogolův Plášť a jiné studie 2012 299 Kč sleva
Vašíček, Zdeněk Jak se dělají filosofie 2012 198 Kč
Wels, Martin (ilustrace, kaligrafie) Jarní romance 2012 89 Kč sleva
Hejda, Zbyněk Kritiky a glosy 2012 149 Kč sleva
Čapek, Josef Povídání o pejskovi a kočičce 2012 157 Kč
Čapek, Josef Publicistika 2 2012 277 Kč
Petrbok, Václav Stýkání, nebo potýkání? 2012 230 Kč
Blažíčková, Anna Teď něco ze života 2012 317 Kč
Maritainová, Raïssa Velká přátelství 2012 296 Kč sleva
Branquinho da Fonseca, António José Baron 2013 179 Kč
Hájek, Jonáš Básně 3 2013 119 Kč
Hejda, Zbyněk Básně. 2013 207 Kč
Čapek, Josef Beletrie pro děti 2013 254 Kč
Samuel, Dom Celým srdcem 2013 207 Kč
Čapek, Karel Devatero pohádek 2013 183 Kč
Mennekes, Friedhelm Nadšení a pochybnost 2013 199 Kč
Giňa, Andrej Paťiv 2013 237 Kč
Klee, Paul Pedagogický náčrtník 2013 158 Kč
Hejda, Zbyněk Prózy a překlady 2013 149 Kč sleva
Giňa, Andrej Andrej Giňa 2014 159 Kč
Heyl, Matthias Anne Franková 2014 157 Kč
Matoušek, Ivan Autor Quijota 2014 215 Kč
Kameník, Jan Básně 2014
Blažíčková, Anna Čekání v zástupu 2014 159 Kč
Franková, Anne Deník 2014 237 Kč
Jeroným, otec Dobré vlivy 2014 198 Kč
Vodseďálek, Ivo Ivo Vodseďálek 2014 159 Kč
Topol, Jáchym Jáchym Topol 2014 159 Kč
Blažíček, Přemysl Knihy o epice 2014 359 Kč
Martínek, Lubomír Lubomír Martínek 2014 159 Kč
Maritain, Jacques O filosofii dějin 2014 223 Kč
Král, Oldřich Oldřich Král 2014 159 Kč
Kurek, Marcin Oleandr 2014 127 Kč
Kuneš, Pavel Pár kroků do křesťanství 2014 175 Kč
Zajíček, Pavel Pavel Zajíček 2014 159 Kč
Král, Petr Petr Král 2014 159 Kč
Čapek, Josef Povídejme si, děti! 2014 157 Kč
Binar, Vladimír Rty na sněhu 2014 119 Kč
Kolmačka, Pavel Wittgenstein bije žáka 2014 159 Kč
otec Jeroným a několik dalších Apofthegmata 1983–1990 2015 175 Kč
Čapková, Eva Bohumil Hrabal a výtvarné umění 2015 237 Kč
Guardini, Romano Ctnosti 2015 199 Kč
Heuvel, Eric Hledání 2015 127 Kč
La Gorce, Agnès de Chudý, který našel radost 2015 207 Kč
Rajchman, Pavel Jinak, a jinam 2015 117 Kč
Jiří Pelán 2015 159 Kč
Karol Sidon 2015 159 Kč
Bonowicz, Wojciech Lidové básně / Ozvěny 2015 119 Kč
Miloslav Topinka 2015 159 Kč
Tomášek, Jiří Na písku 2015 100 Kč
Claudel, Paul Obejmout minulost 2015 374 Kč
Kuneš, Pavel Pár kroků do křesťanství 2015 175 Kč
Zelenka, Jaromír Překlady 2015 157 Kč
Heuvel, Eric Rodinné tajemství 2015 127 Kč
Jeroným, otec Růst v nadpřirozeném životě 2015 157 Kč
Binar, Vladimír Vladimír Binar 2015 159 Kč
Matoušek (ed.), Alexander „Ce qui est juste fermente et devient force...“ – „Co je spravedlivé, kvasí a stává se silou...“ 2016 214 Kč
Vašíček (ed.), Pavel (koncepce monografie) „Z přirozené potřeby kritického ducha“ 2016 278 Kč
Vašíček, Zdeněk 100% štěstí 2016
Frič, Josef Básnické sbírky 2016 221 Kč
Serinek, Josef Česká cikánská rapsodie 2016 1599 Kč
Fučík, Bedřich Čtrnáctero zastavení 2016 237 Kč
Karfíková, Lenka Duše zrcadlo 2016 237 Kč
Joyce, James Giacomo Joyce 2016 157 Kč
Schmidt, Norbert Přímluva za současnost 2016 397 Kč
Fidelius, Petr Řeč komunistické moci 2016 278 Kč
Tomášek, Tomáš Sedimenty Magmatity 2016 117 Kč
Sciascia, Leonardo Zmizení Ettora Majorany 2016 117 Kč
Jeroným, otec Žít, žít 2016 157 Kč
Folman, Ari Deník Anne Frankové 2017 335 Kč
Rajchman, Pavel Dny ze dna 2017 120 Kč
Bednářová, Otta Jak jsme hledali obrazy 2017 200 Kč
Samuel, Dom Jako sžírající oheň 2017 207 Kč
Opelík, Jiří Josef Čapek 2017 317 Kč
Stankovič, Andrej Knihy básní 2017 631 Kč
Matoušek, Ivan Ogangie 2017 230 Kč
Čapek, Josef Povídání o pejskovi a kočičce 2017 157 Kč
Čapek, Josef Povídání o pejskovi a kočičce 2017 79 Kč
Maritainová, Raïssa Situace poezie 2017 180 Kč
Sokol, Václav Výtvarná čítanka 2017 251 Kč
Antonín Přidal 2018 159 Kč
Neuwirth, Vladimír Apokalyptický deník 2018 207 Kč
Frič, Josef Básně, prózy 2018 221 Kč
Dōgen a Su Dongpo Beze slov 2018 117 Kč
Tesař, Jan Co počít ve vlkově břiše 2018 397 Kč
Kuneš, Pavel Kdo stvořil Stvořitele? 2018 207 Kč
Wurm, Franz Král na střeše / König auf dem Dach 2018 175 Kč
Ariwara no Narihira Lost in Translation 2018 146 Kč
Madla Vaculíková 2018 159 Kč
Moje modlitební knížka 2018 77 Kč
Pljušč, Leonid Na karnevalu dějin 2018 199 Kč sleva
Aubrechtová, Svatava Návštěvy 2018 133 Kč
Housková, Anna Nekonečný Borges 2018 215 Kč
Pavel Švanda 2018 159 Kč
Petr Placák 2018 159 Kč
Malá, Lucie Petru Fideliovi 2018 237 Kč
Saigyō a Teika Podzimní soumrak 2018 117 Kč
Jeroným, otec Předzpěv k Andělskému pozdravení 2018 95 Kč
Meň, Alexandr Rozbít led 2018 231 Kč
Barreto, Lima Smutný konec Policarpa Quaresmy 2018 266 Kč
Preisner, Rio Speculum exilii Bohemici 2018 266 Kč
Krolop, Kurt Studie o německé literatuře 2018 557 Kč
Václav Daněk 2018 159 Kč
Němec, Jiří Zápisníky I 2018 339 Kč
Kolmačka, Pavel Život lidí, zvířat, rostlin, včel 2018 183 Kč
Sommerová Lefkovitsová , Alžběta „I vy jste v tomhle pekle?“ 2019 197 Kč
Stankovič, Andrej [Spisy – komplet] 2019 2099 Kč sleva
Frič, Josef Básně, prózy, překlady 2019 221 Kč
Tuček, Ondřej Celou noc velmi silně štěbetalo vodní ptactvo 2019 133 Kč
Dvořáková, Věra Co si pamatuju 2019 239 Kč
Maritain, Jacques Devět lekcí o základních pojmech filosofické etiky 2019 223 Kč
Eça de Queirós, José Maria Korespondence Fradika Mendese 2019 294 Kč
Pape, Markus Sólo Jiřího Letova 2019 99 Kč sleva
Spas. Čtení ve Věži 2019 199 Kč
Franková, Anne Zadní dům 2019 279 Kč
Mauriac, François Život Ježíšův 2019 215 Kč
Borges, Jorge Luis Autobiografie 2020 151 Kč
Bohumil Nuska 2020 159 Kč
Kucinski, B. K. 2020 255 Kč
Frič, Josef Knihy Josefa Friče [třísvazkový soubor] 2020 552 Kč sleva
Lacková, Elena Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou 2020 277 Kč
Heidegger, Martin O pravdě a bytí 2020 142 Kč
Petr Halmay 2020 159 Kč
Matoušek, Ivan Povídky 2020 223 Kč
Franková, Anne Povídky a příhody ze zadního domu 2020 215 Kč
Gadamer, Hans-Georg Pravda a metoda I 2020 359 Kč
Agualusa, José Eduardo Prodavač minulostí 2020 215 Kč
Wels, Martin Wels – Tomáš Sancta Familia 2020 279 Kč
Merth, František Daniel Sbírky básní 2020 710 Kč
Dvořák, Ladislav Sentence 2020 151 Kč
Samuel, Dom Synové světla v čase zkoušky 2020 207 Kč
Věra Koubová 2020 159 Kč
Němec, Jiří Zápisníky II 2020 339 Kč
Rajchman, Pavel Zboží 2020 127 Kč
Tomášek, Tomáš Bastiony Kasematy 2021 117 Kč
Pereirová, Ana Teresa Karen 2021 175 Kč
Färber, Vratislav Lyrika 2021 178 Kč
Elytis, Odysseas Marie Mračná 2021 159 Kč
Weil, Jiří Moskva-hranice 2021 375 Kč
Guardini, Romano Pán 2021 479 Kč
Píseň o Rolandovi 2021 206 Kč
Čapek, Josef Publicistika 3 2021 470 Kč
Weil, Jiří Reportáže a stati 1920–1933 2021 470 Kč
Vohryzek, Josef Rozkymácený svět 2021 255 Kč
Guardini, Romano Ctnosti 2022 231 Kč
Fróis, Luís Evropané & Japonci 2022 215 Kč
Tomášek, Tomáš Hládkov 2022 215 Kč
Wels, Martin Kalendář 2022 239 Kč
Weil, Jiří Reportáže a stati 1933–1937 2022 470 Kč
Binar, Vladimír Sešit z Marienbadu 2022 399 Kč
Halmay, Petr Skrytá kopie 2022 115 Kč
Franková, Anne Souborné vydání 2022 719 Kč
Franková, Anne Zadní dům 2022 295 Kč