Terry Eagleton

Úvod do literární teorie


Z angličtiny přeložil a doslov napsal Petr Onufer

2005, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno


Kniha Terryho Eagletona je dosud jedním z nejpoužívanějších úvodů do literární teorie, přestože poprvé vyšla již před více než dvěma desetiletími. V obsáhlých esejích, jež se záměrně nevyhýbají odvážným zobecněním a strhujícím zkratkám, přibližuje dlouholetý oxfordský profesor literatury nejvýznamnější teoretické směry a literárněteoretické směry a literárněteoretické školy 20. století - charakterizuje nejprve teorii a kritiku vzešlou z anglosaské půdy a následně základní východiska efnomenologie, hermeneutiky, recepční teorie, českého i francouzského strukturalismu, poststrukturalismu, dekonstrukce, psychoanalýzy a feministické literární kritiky. Autorův nejbližší, marxistická či "politická" kritika není jen hlavním tématem závěrečné kapitoly: demonstraci vlastní kritické pozice věnuje Eagleton značný prostor i při pojednání o jednotlivých teoretických školách. Nástin literárněteoretického uvažování v osmdesátých letech a první polovině let devadesátých poskytuje autorův doslov, připojený ke knize při přípravě druhého vydání (1996). Přeložil Petr Onufer.

 

Obsah knihy ve formátu pdf.Ohlasy:

Schneider, Jan: Úvod jako nekrolog Aluze, 2006, č. 3, s. 159 ■ Uherek, Daniel: Eagletonovy paradoxy Knihy a společnost, 2006, č. 4, s.14 ■ Vajchr, Marek: Šaramantní puritán Revolver Revue, 2006, č. 62, s. 179 ■ Trávníček, Jiří: Marxistický výtržník? Vtipný komentátor? Provokatér? Pankriticista? Host, 2006, č. 2, s. 9 ■ Teplan, Dušan: Vpád ideologického nekrologu Rak, 2006, č. 2, 37 ■


115 x 190 mm, brožovaná vazba, 364 stran

ISBN 978-80-86138-72-0

edice Paprsek

Grafická osnova Vladimír Nárožník

kategorie: literární věda...zpět do katalogu...