Kritický sborník

1990–2001


2001, 1. vydání

poslední výtisky 

 

Zvláštní nabídka polistopadových čísel kritického časopisu pro literaturu a filosofii.

 

K dispozici tato čísla:

 

1/1990

1, 2, 3/XI (1991) [č. 3 rozebráno]

1, 2, 3, 4/XII (1992)

1, 2, 3, 4/XIII (1993)

2, 3, 4/XIV (1994) [č. 1 rozebráno]

1, 2, 3, 4/XV (1995)

2, 3, 4/XVI (1996–1997) [č. 1 rozebráno]

1, 2–3, 4/XVII (1997–1998)

1, 2–3, 4/ XVIII (1998–1999)

[Ročenka XIX (1999–2000) rozebrána]

Ročenka XX (2000–2001)

 

Jednotlivé číslo 20 Kč, dvojčíslo 40 Kč, ročenka 80 Kč.

 

Obsáhlý výbor ze samizdatových ročníků Kritického sborníku (1981-1989) vyšel v Triádě v roce 2009.ISBN 0862-819X

edice ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA

...zpět do katalogu...