Tomáš Tomášek

Sedimenty Magmatity


Edičně připravil Jiří Soukup

2016, 1. vydání

Naše cena: 124 Kč
Běžná cena: 146 Kč

    e-kniha: Kosmas | PalmknihyNázev debutní sbírky Tomáše Tomáška vyznačuje dvojí pohyb, dvojí způsob vzniku hornin, a to usazováním a vyvřením. Tento základní obraz – v jedné, druhé, či obou složkách pohybu – prostupuje komplementárně jak motivickou, tak stylovou stránkou této poezie.

 

Děje (slovesa) jsou tu na jedné straně substancializovány („v prosátém světle / zajíkavý / ptačí zpěv // na vrcholu / osamělé místo / modliteb“), matérie slov tuhne. Na druhé straně získávají výpovědi na dynamičnosti vyráženými krátkými, často jednoslovnými verši s apelativním obsahem, užitím paralelismů a refrénů. Tak i v motivech: „sevření hmot povolí / [...] temnotami / krystaly počnou / růst“, ale jindy „bez hlesu ční / zelený křik // socha stromu“. Povolování (změkčování) kontra tuhnutí, antropomorfizace kontra zneživotnění – společným znakem těchto procesů je proměna.

 

Tomáškův výrazový minimalismus má jméno jemnost. Ta je totiž domnívám se základem procesu, který se odehrává – budeme-li mluvit o nejčastější autorově tematické poloze – mezi pozorovací schopností poutníka česko-moravskou krajinou, utvářenou ještě dodnes dominantně barokní dobou, a mezi záznamem básně, který otisk krajiny do duše proměňuje v otisk duše do krajiny. V této jemnosti je také ukryto autorovo já, jiným způsobem v básních nepřítomné, a tedy ani nepostřehnutelné.

R. K.

 

 

/ / /

 

Čedičový suk

dubina

vítr a habří

 

v prosátém světle

zajíkavý

ptačí zpěv

 

na vrcholu

osamělé místo

modliteb

 

bez přístupových cest

 

 

 

/ Ostružno /

 

Obsah knihy ve formátu pdf.


Tomáš TOMÁŠEK (5. 7. 1947 v Praze – 4. 8. 2022 v Praze), vyučený truhlář. V současnosti je správcem sportovní haly v Dobřichovicích. V roce 1979 podepsal Chartu 77. Spolu s Helenou Přívorovou se podílel na překladu talmudského traktátu Pirke avot (Výroky otců). Kniha vyšla samizdatově v edici Alef v roce 1985. Vydal sbírky básní Sedimenty Magmatity (Triáda 2016), Vědra (Vespero 2020), Bastiony Kasematy (Triáda 2021) a Hládkov (Triáda 2022). Rozhovor s autorem byl publikován v Revolver Revui č. 105/2016 a v knize RR Rozhovory (Edice RR 2016).


Ohlasy:

Horynová, Michaela: Literatura Kavárenské noviny 2017, č. 6, květen, s. 8


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 96 stran

ISBN 978-80-7474-175-3

edice Delfín

Grafická úprava podle osnovy Vladimíra Nárožníka...zpět do katalogu...