Ivan Matoušek

Poezie


2000, 1. vydání

Cena po slevě: 50 Kč
Původní cena: 99 KčSouborné vydání básní významného českého spisovatele (nar. 1948) slučující do jednoho svazku dvě samostatné sbírky – Marie (1982) a Poezie a serigrafie před koncem 80. let (1990).


Ivan MATOUŠEK (* 1948), spisovatel, výtvarník. Studium chemie na Přírodovědecké fakultě UK dokončil v roce 1971. Do roku 1986 pracoval v Ústavu fyzikální chemie ČSAV, poté ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii. V letech 2001–2007 byl zaměstnán v továrně Léčiva (Zentiva). V samizdatové Edici Expedice publikoval knihu povídek Mezi obrazy (1980; 2., přepracované vydání s názvem Mezi starými obrazy, Votobia 1999; 3. vyd. v souboru Povídky, 2020) a novelu Album (1987; 2. vydání Mladá fronta 1991). Dále vydal novelu Autobus a Andromeda (Kdo je kdo 1995), romány Nové lázně (původně samizdatově s názvem Novi, 1980; tiskem Mladá fronta 1992; francouzsky v překladu Eriky Abrams s názvem Neuf-les-Bains, Albin Michel 1994), Ego (Torst 1997), Spas (Triáda 2001), prózy Oslava (Edice Revolver Revue 2009; francouzsky v překladu E. Abrams s názvem La Célébration, Noir sur Blanc 2013), Adepti (Triáda 2009), Autor Quijota (Triáda 2014) a Ogangie (Triáda 2017) a soubor zápisů Jedna věta (Edice Revolver Revue 2010). Dvě básnické sbírky, Marie (samizdat 1982) a Poezie a serigrafie před koncem 80. let (samizdat 1990), vyšly podruhé souborně s názvem Poezie (Triáda 2000). Soubor Povídky (Triáda 2020) tvoří krátké prózy původně vydané s názvem Mezi starými obrazy a povídky z desátých let 21. století, shrnuté do oddílu Mezi novými obrazy. Záznam úplného znění románu Spas v přednesu I. Matouška na CD, doprovozený dokumentární publikací, vyšel s názvem Spas. Čtení ve Věži (Triáda 2019).

 

Na stránkách Triády též informace k autorově výstavě výtvarného díla v Paříži v květnu–červnu 2012.


Ohlasy:

Staněk, Jiří: Bezvýchodné bludiště Tvar, roč. 9, 2000, č. 16, s. 21.  [Recenze.] ■ Suk, Jan: Básníci niterné matamorfózy Nové knihy, roč. 40, 2000, č. 49, s. 29. [Recenze.] ■ Trávníček, Mojmír: Zaklínání samoty Host, roč. 16, 2000, č. 7, příl. Recenzní příloha, s. X. [Recenze.] ■ Chocholoušek, Jiří: Matouškova Poezie Aluze, roč. 5, 2001, č. 1, září - říjen, s. 129 ■ (bop): Novodobý hermetik Matoušek Týdeník Rozhlas, 2001, č. 14, 2. 4., s. 4


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 84 stran

ISBN 978-80-86138-23-2

edice Delfín

Graficky upravil Vladimír Nárožník

kategorie: poezie...zpět do katalogu...