Skutky opata Sugera


Úvodní studii z angličtiny přeložil Lubomír Konečný, texty antologie z latiny přeložil Petr Šourek

Úvodní studie Erwin Panofsky

2003, 1. vydání

Naše cena: 189 Kč
Běžná cena: 222 Kč

poslední výtiskyVybrané texty opata Sugera, svatého Bernarda a Viléma ze Saint-Denis jsou výraznými doklady estetického sporu, který probíhal v době vrcholného středověku: jde o zásadní svár o chudobu církve, jenž se odehrával na mnoha rovinách: estetické, morální, věroučné, politické i ekonomické. Vstup do této problematiky usnadňuje objevná studie kunsthistorika Erwina Panofského, jíž je svazek uveden.Ohlasy:

Adámková, Iva: Nový příspěvek k estetickému sporu středověku? Nad překladem Petra Šourka, iLiteratura.cz, 2004, 8. 11. ■


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 180 stran

ISBN 978-80-86138-34-8

edice Delfín

Graficky upravil Michal Rydval

kategorie: dějiny umění a estetika, historie...zpět do katalogu...