Alexandr Meň

Rozbít led

Křesťan ve společnosti


Z ruštiny přeložily Františka Sokolová, Taťjana Podhájecká a Teresie Cvachová

2004, 1. vydání

rozebráno
nové vydání zde


Výbor představuje jednoho z nejvýznamnějších představitelů ruského pravoslaví dvacátého století Alexandra Meně (1935–1990), který po celý život působil jako kněz v různých farnostech Moskevské oblasti. Byl to muž, který se snažil o „aggiornamento“ v pravoslavné církvi a celý život zasvětil šíření křesťanství a náboženské osvětě v krajně nepříznivých podmínkách sovětské komunistické totality. Jako první dokázal v době tzv. „perestrojky“ předstoupit coby představitel pravoslavné církve před laickou veřejnost jakožto moderní člověk s obrovským vzděláním a rozhledem, schopný odpovědět na náboženské a životní problémy lidí žijících v postsovětské společnosti. Pro svůj veliký evangelizační úspěch a zejména pro velikou ekumenickou otevřenost byl zákeřně zavražděn.

 

Obsah knihy ve formátu pdf.Ohlasy:

Thurzo, Igor: Sloboda vyrastá z duchovnej hĺbky Tvorba, roč. 14, 2004, č. 3, s. 37 ■ Příhoda, Petr: Imitatio Christi dnes: Alexandr Meň Katolický týdeník, roč. 15, 2004, č. 51 - 52, 14. 12, s. III ■


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 276 stran

ISBN 978-80-86138-57-7

edice Delfín

Graficky upravil Michal Rydval

kategorie: esejistika, duchovní literatura, náboženství...zpět do katalogu...