Zdeněk Vašíček – Françoise Mayer

Minulost a současnost, paměť a dějiny


2008, 1. vydání

Distribuuje a prodáváKniha představuje výbor prací Zdeňka Vašíčka z let 1979-2008. Spoluautorkou tří textů je Francoise Mayerová. Spojujícím tématem je zkoumání toho, jak se zdánlivě jednoduché, základní pojmy jako mimo jiné minulost, současnost, paměť a dějiny proměňují, jak bývají rozličně akcentovány a naposled jak jsou využívány i zneužívány.

 

Obsah knihy ve formátu pdf.


Zdeněk VAŠÍČEK (20. 5. 1933 Brno – 13. 4. 2011 Brno), filosof, historik. Vystudoval filosofii a historii na Filosofické fakultě UK, studia ukončil roku 1957. Byl zaměstnán v archivu v Kroměříži, v muzeu v Trutnově, v Moravském muzeu v Brně a na katedře archeologie a muzeologie brněnské univerzity. Roku 1972 byl odsouzen na tři léta za podvracení republiky, do konce roku 1973 vězněn (od dubna 1973 na cele s Janem Tesařem). Po propuštění pracoval jako dělník. Patřil k prvním signatářům Charty 77. Od roku 1981 žil v zahraničí, kde působil mj. na univerzitách v Římě, Cambridgi, Bochumi a Paříži. V devadesátých letech přednášel na univerzitách v Praze a Brně. Knižně vydal studie a eseje: Archeologie včera a dnes aneb Mají archeologové šedé hmoty více za nehty než za ušima? 1, 2 (1981, spoluautor J. Malina, anglicky: Archaeology Yesterday and Today. The Development of Archaeology in the Sciences and Humanities, 1990, italsky: Archeologia. Storia, problemi, metodi, 1997), dále L’archéologie, l’histoire, le passé. Chapitres sur la présentation, l’épistémologie et l’ontologie du temps perdu (1994, česky: Archeologie, historie, minulost, Karolinum 2006), Obrazy (minulosti) (Prostor 1996), Přijetí podmínek (Torst 1996), Podmínky volby (Triáda 2003), Minulost a současnost, paměť a dějiny (spolu s Françoise Mayerovou, Triáda/CDK 2009), Slavoj Český & spol. (Plus 2010), Tertium datur (Jan Placák – Ztichlá klika 2011), Jak se dělají filosofie (Triáda 2012) a 100% štěstí (Triáda 2016). Vašíčkovu dílu a životu se věnuje kniha "Z přirozené potřeby kritického ducha" (Triáda 2016).

 

Bibliografie Zdeňka Vašíčka na ipsl.cz.

 

Na stránkách Triády lze číst úryvek ze stati Jana Tesaře o Z. Vašíčkovi, nazvané Diagnóza nepřijatelné osobnosti.


Ohlasy:

Nodl, Martin: Minulost a současnost, paměť a dějiny Souvislosti 20, 2009, č. 1, s. 219 – 220. Placák, Petr: Ztroskotat, ale nebýt poražen Babylon 18, 2009, č. 6, 9. 3., s. 6. Borovský, Tomáš: Nesamozřejmost dějin Host 25, 2009, č. 9, s. 83–84. Gebouská, Lucie: Vašíček, Z. a Z. Mayerová 2008. Minulost a současnost, paměť a dějiny. Praha: Triáda. AntropoWebzin


145 x 200 mm, brožovaná vazba, 199 stran

ISBN 978-80-7325-162-8

edice Delfín

 Zdeněk Granát

Vydáno ve spolupráci s Centrum demokratické literatury

kategorie: historie, filosofie, esejistika...zpět do katalogu...