otec Samuel

Na ohnivém voze


Z francouzštiny přeložila Zuzanna Bedřichová

2008, 1. vydání

Naše cena: 167 Kč
Běžná cena: 196 Kč

poslední výtisky

    e-kniha: Kosmas | PalmknihyVyprávění o mladém mnichovi bratru Theofanovi ze Sept-Fons napsal otec Samuel několik týdnů po jeho smrti v roce 1989 jako svědectví o souboji se zákeřnou nemocí. Když bezmála dvacet let po těchto událostech pročítal český překlad, došel k závěru, že biblický obraz, kterým by se dal vystihnout životní osud tohoto mladého mnicha, je unesení proroka Elijáše na ohnivém voze. Bůh vzal bratru Theofanovi s překvapivou silou vše, co mu dal, a on se podvolil.


DOM SAMUEL se narodil roku 1954 ve Francii, v rodině spřízněné se spisovatelem Henri Pourratem. Po letech rozsáhlé divadelní činnosti vstoupil v roce 1983 jako novic do trapistického kláštera v Notre-Dame de Sept-Fons, jehož novicmistrem byl v té době otec Mikuláš. V roce 1990 byl vysvěcen na kněze a posléze opatem Domem Patrikem jmenován klášterním převorem. V roce 2002 se stal jedním ze zakladatelů kláštera Panny Marie v Novém Dvoře v Plzeňské diecézi, od roku 2004 pak jeho převorem. V roce 2011, kdy byl novodvorský klášter povýšen na opatství, byl zvolen jeho opatem. – Česky vydal knihy Na ohnivém voze (Triáda 2008), Celým srdcem. Úvahy o budoucnosti křesťanství v našem světě (Triáda/KNA 2013), Tváří v tvář Bohu (Trapistky 2013) a Jako sžírající oheň. Rozprava mnicha o prokazování milosrdenství (Triáda 2017). Uspořádal svazek otce Jeronýma a několika dalších autorů Apofthegmata 1983–1990 (Triáda 2015).

 


Ohlasy:

Marešová, Milena: Na ohnivém voze Český rozhlas, 7.10.2009


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 96 stran

ISBN 978-80-86138-83-1

edice Delfín

Graficky upravil Michal Rydval

kategorie: duchovní literatura, náboženství...zpět do katalogu...