Vratislav Färber

Lyrika


2021, 1. vydání

připravujeme k vydáníSoubor básní Vratislav Färbera Lyrika soustředí výběr z textů zhruba od roku 1975 do konce osmdesátých let 20. století. Zahrnuje tedy první autorovu sbírku Hlasem tady testuj dny (1977, samizdat), tematický cyklus Prostor smrti (od roku 1976 do poloviny 80. let), cyklus Slova májů (1980); sbírku V prstenu – městu (1981, samizdat), rukopisnou sbírku Okouzlení se mu stalo prací (1983) a výbor z dalších básnických cyklů. Jedná se převážně o reflexivní lyriku či o kontemplativní básně, ve kterých je většinou tematizováno prožívání času a jiných existenciál.


Vratislav FÄRBER (* 1952 v Havlíčkově Brodě) absolvoval 1980 FF UK (obor filosofie – čeština). V letech 1979–1990 pracoval v Národní galerii, 1990–1995 v redakci Literárních novin (též učitel Konzervatoře Jaroslava Ježka, redaktor nakladatelství Český spisovatel); 1996–2010 odborný pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (oddělení dějin české literatury a lexikografie / dějin literatury). Do roku 1990 publikoval básně sporadicky v samizdatu, poté v různých periodikách.


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 300 stran

edice Delfín

...zpět do katalogu...