obálka není k dispozici

Rio Preisner

Speculum exilii Bohemici

neboli Exil a naše nynější politická filosofie


Předmluvu napsal Mikuláš Lobkowicz

K vydání připravil Michal Janata

2017, 1. vydání

připravujeme k vydání
Rio PREISNER (13. listopadu 1925 v Mukačevu na tehdejší Podkarpatské Rusi – 2. srpna 2007 v Indianě v USA), básník a esejista, filosof, teatrolog, germanista a překladatel. Reálné gymnázium studoval v Mukačevu a v Praze. Po maturitě pracoval až do konce války jako dělník v ČKD Praha. V letech 1945–1950 studoval na FF UK germanistiku a anglistiku, poté působil na fakultě a překládal pro nakladatelství Svoboda. V letech 1952–1954 vykonával vojenskou službu u Pomocných technických praporů, poté byl učitelem němčiny v Jazykové škole v Praze. Od roku 1965 se živil jako překladatel z povolání. V roce 1968 odešel s rodinou do USA a působil jako germanista na Pennsylvania State University, od roku 1973 jako řádný profesor. V roce 1992 odešel do důchodu a až do konce života zůstal trvale v USA. – Rio Preisner vstoupil do literatury jako teatrolog a překladatel soustřeďující se na tvorbu Johanna Nepomuka Nestroye. Brzy ale převážil jeho zájem o filosofii, politiku a náboženství. V Preisnerově díle vyniká esejistická trilogie Kritika totalitarismu (1973), Česká existence (1984), Až na konec Česka (1987), v níž analyzoval aspekty komunistické totality a její konkretizace v české společnosti 20. století. Po pádu komunismu vydal v Čechách dvoudílnou knihu Americana. Zpráva o velmoci (1992), v níž zkoumá myšlenkový a historický vývoj moderní Evropy a Ameriky. Práce O životě a smrti konzervatismu vyšla v roce 1999. Svoji poezii publikoval knižně poprvé v roce 1968 ve sbírce Kapiláry. Následovaly exilové sbírky Odstup (1977), Zvíře dětství (1978), Zasuto (1980) a Královská cesta. Palimpsest (1989). Po pádu komunismu vydal v Čechách knihy veršů Visuté mostyPraha za časů plujících ker (obě 1992).


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 

edice Delfín

Typografie Markéta Jelenová...zpět do katalogu...