Jan Kameník

Prózy


K vydání připravil Robert Krumphanzl, doslov napsala Eva Formánková

1995, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno


"Kniha demlovsko-weinerovské snovosti" (Bedřich Fučík) rozšířená o prózy a fragmenty próz z pozůstalosti.


Jan KAMENÍK (22. března 1898 v Liberci – 3. května 1974 v Praze, vlastním jménem Ludmila Macešková, rozená Popperová, poprvé provdaná Rónová), básnířka, spisovatelka, překladatelka. Absolvovala reálné gymnázium v Pardubicích (1918), poté studovala rok na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a dva a půl roku na Akademii výtvarných umění tamtéž. Vystřídala řadu příležitostných zaměstnání, od druhé poloviny čtyřicátých let byla pro chronické onemocnění v invalidním důchodu. Přispívala do časopisů Akord, Řád, Arch a dalších. První básnickou sbírku Okna s anděly vydala v roce 1944. Zbytek nákladu druhé, poválečné sbírky Neviditelný let (1947) skončil po únorovém převratu ve stoupě. Po dvacetiletém nedobrovolném odmlčení vychází třetí Kameníkova sbírka Pubertální Henoch (1968) a o dva roky později soubor próz s názvem Učitelka hudby. V roce 1971 se na knihkupecké pulty ještě stačila dostat – i když s cenzurními škrty – Malá suita pro flétnu, poslední básnická sbírka vydaná za autorčina života. Posmrtně byla samizdatově vydána kniha Zápisky v noci (1979) a v Mnichově byla reeditována sbírka Pubertální Henoch (1982). Po roce 1989 vyšly znovu sbírky Neviditelný let (1995), Pubertální Henoch (1996), poprvé tiskem sbírka Zápisky v noci (1993) a útlý výbor Mystické deníky (1995). Nakladatelství Triáda vydalo v rámci Díla Jana Kameníka svazky Prózy (1995), Překlady (1996), nakladatelství Torst svazek Cesta za Henochem (2011) a Básně (2014).


Ohlasy:

(bal) [= Tomáš Baldýnský] in Guláš Reflex 6, 1995, č. 49. [Zpráva o vydání v rámci rubriky.] ■ Jan Kameník: Prózy. Katolický týdeník 6, 1995, č. 51, s. 9. [Upoutávka.] ■ Slomek, Jaromír: Knihovnička Literárních novin (a knihkupectví Fišer) Literární noviny 6, 1995, č. 47, s. 14-15. [Soubor recenzních glos.] ■ Soldán, Ladislav: Dílo jako zážitek duše Rovnost 6 (111), 196, č. 89, 15. 4., s. 11. ■ Trávníček, Mojmír: Na okraj próz Jana Kameníka Proglas 7, 1996, č. 5–6, s. 65–66. [Recenze.] ■ Zizler, Jiří: Alchymie slova Literární noviny 7, 1996, č. 29, s. 5. [Recenze.] ■ Rk: Sto let od narození zatím nedoceněného básníka Lidové noviny 11, 1998, č. 67, 20. 3., s. 17. ■ Chocholoušek, Jiří: Básnické dílo Jana Kameníka Aluze 3, 1999, č. 2, s. 105–128


145 x 190 mm, pevná vazba, 256 stran

ISBN 978-80-901861-1-4

edice Delfín

Graficky upravil Vladimír Nárožník

Dílo Jana Kameníka, sv. 2

kategorie: próza...zpět do katalogu...