Ingeborg Bachmannová

Místo pro náhody II

Eseje o literatuře, hudbě a filosofii


Z němčiny přeložila Michaela Jacobsenová

Uspořádala Eva Jelínková

2010, 1. vydání

Naše cena: 422 Kč
Běžná cena: 496 KčDruhý svazek výboru z esejů I. Bachmannové představuje jádro jejího kritického díla. Tvoří ho úvahy zaměřené na literaturu, na filosofii a na hudbu, tedy obory, jimž věnovala specifický zájem a v nichž mohla rozvinout své mimořádné schopnosti snoubící pronikavý intelekt s krajní citlivostí. Literatura byla jejím celoživotním údělem a měla rovněž potřebu ji pro sebe poetologicky reflektovat, filosofii vystudovala (studia zakončila rigorózní prací, jež je kritickým rozborem existenciální filosofie Martina Heideggera) a hudbou, jíž se původně chtěla věnovat, se zabývala již od mládí (a také mj. napsala několik libret, kdy spolupracovala se skladatelem Hansem Wernerem Heinzem). Literatuře je věnováno nejvíce prostoru – zprvu se v rozhlasových esejích obracela k představitelům evropské moderny Robertu Musilovi, Marcelu Proustovi a Franzi Kafkovi, později se v recenzích či vzpomínkách přenesl její zájem na současníky (Sylvia Plathová, Thomas Bernhard, Witold Gombrowicz, Giuseppe Ungaretti). Vyvrcholením literárněkritické reflexe jsou Frankfurtské přednášky – pět přednášek o literatuře, které pronesla v semestru 1959/1960 na univerzitě ve Frankfurtu. Z filosofické oblasti jsou velice podnětné její eseje o Ludwigu Wittgensteinovi a Simone Weilové, oblast hudby zastupují mj. úvahy Hudba a básnictví, poznámky o vzniku libret, oslava hudby (poetický text Podivuhodná hudba) i lidského hlasu (Pocta Marii Callas).

 

Obsah knihy ve formátu pdf.Ohlasy:

Němec, Jan: Vedu jinou existenci Respekt 21, 2011, č. 6, 7. – 13. 2., s. 62. ■ Denemarková, Radka: Nezájem o literaturu je bankrot Hospodářské noviny 55, 2011, 4. – 6. 3., s. 11. ■ Horváthová, Kateřina: Bachmann, Ingeborg: Místo pro náhody. Eseje, prózy, rozhovory iLiteratura.cz, 4.4.2009 [Recenze]


145 x 190 mm, pevná vazba, 480 stran

ISBN 978-80-87256-14-5

edice Delfín

Typografie Markéta Jelenová

kategorie: esejistika, dějiny umění, filosofie, hudba, literární věda...zpět do katalogu...