otec Jeroným

Možnosti a melodie


 Oldřich Selucký

2010, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno
    e-kniha: Kosmas | eReading | Palmknihy


Možnosti a melodie patří k nejzralejším textům otce Jeronýma, mnicha z kláštera Sept-Fons, který v tomto krátkém pojednání o Boží lásce předkládá syntézu celého svého života, své zkušenosti a duchovní nauky. Jeho rady a varování, prostoupené srdečností a dobrotou, jsou určeny především řeholníkům, ale nejen jim. Otec Jeroným se obrací ke každému člověku, který upřímně touží po životě modlitby a spojení s Bohem. 

 

Obsah knihy ve formátu pdf.


Otec JERONÝM (17. července 1907 – 29. ledna 1985) vstoupil ve svých jednadvaceti letech do trapistického kláštera Sept-Fons ve střední Francii. V roce 1934 složil slavné sliby a o dva roky později byl vysvěcen na kněze. Po celý život zůstal věrný svému mnišskému a kněžskému povolání a s jistotou vedl své učedníky v oblastech teologie, filosofie a duchovního života. Opatství Sept-Fons mu vděčí za svůj současný rozkvět a za založení kláštera v Novém Dvoře.

V Triádě vyšly svazky: Dopisy bratru Patrikovi (2002, 2. vyd. 2003, výběr dopisů, adresovaných v letech 1971–1984 bratru Patrikovi, současnému opatovi kláštera Sept-Fons), Otec Jeroným. Mnich – částečný portrét (2003, album fotografií otce Jeronýma zobrazující všechny etapy jeho života, doprovozené úryvky z jeho textů). Od roku 2010 vycházejí Duchovní spisy otce Jeronýma.

 

Duchovní spisy otce Jeronýma
1. Dobré vlivy (Triáda 2014)
    Vzpomínky a dopisy otce Mikuláše; otec Samuel:
    Smrt otce Jeronýma; otec Jeroným: Dobré vlivy
2. Možnosti a melodie (Triáda 2010)
    Možnosti a melodie; Otec Mikuláš:
    Modlitba nad záchrannou sítí
3. Růst v nadpřirozeném životě (Triáda 2015)    
    Růst v nadpřirozeném životě; Blaženost,
    kontemplace a kontemplativní život; Co jsou ony
    krátké odmlky, jimiž máme prokládat svou modlitbu?
4. Umění naslouchat
    Umění naslouchat; Návrat k svatému Benediktovi
5. Žít, žít (Triáda 2016)    
    Dvě úvahy o kněžství; Žít, žít;
    To nejlepší, co mohu vykonat pro Boha  
6. Naše srdce proti ateismu
    Pojednání o ctnosti nábožnosti; Pojednání o ctnosti
    nábožnosti – pokračování
7. Slova na cestu Starým zákonem
8. Předzpěv k Andělskému pozdravení (Triáda 2018)
    Předzpěv k Andělskému pozdravení; Bratr Jakub, konvrš
9. Hodnoty
    Podobenství; Povzbuzení ke kontemplativnímu životu;
    Hodnoty; V skrytosti; Drobné texty


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 124 stran

ISBN 978-80-87256-16-9

edice Delfín

Graficky upravil Michal Rydval

kategorie: duchovní literatura, náboženství...zpět do katalogu...