Ernst Robert Curtius

Evropská literatura a latinský středověk


Z němčiny přeložili Jiří Pelán, Jiří Stromšík, Irena Zachová

Doslov napsali Jiří Pelán a Jiří Stromšík

1998, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno
    e-kniha: Kosmas | eReading | Palmknihy


E. R. Curtiovi (1886-1956) se touto knihou podařilo napsat jedno ze stěžejních děl evropské literární vědy 20. století. Vzápětí po vydání byla přeložena do všech velkých evropských jazyků. Dokládá, že základem prakticky každé národní evropské literatury je společná latinská tradice. Před čtenářem defilují dvě tisíciletí evropských literárních dějin se všemi svými velkými jmény, od Homéra přes sv. Jeronýma k Dantovi, Shakespearovi či Goethovi. Východiskem výkladu je dokonalá filologická analýza textů. Jsou zde zpracovány všechny klíčové problémy literárních dějin, a to ve fascinujícím materiálovém záběru. Mezi nejzajímavější partie knihy patří rozbor literární "topiky", návratných obrazů, neustále se vynořujících z kolektivního podvědomí (tyto partie jsou inspirovány zejména dílem C. G. Junga). Vedle zájemců o literární dějiny má kniha svou popularitu i mezi klasickými filology, kunsthistoriky, historiky, filosofy, teology, sociology, psychology atd.Ohlasy:

Brtáňová, Erika: Ernst Robert Curtius: Evropská literatura a latinský středověk. Slovenská literatúra 46, 1999, č. 3–4, s. 272–275. [Recenze.] ■ Ernst Robert Curtius: Evropská literatura a latinský středověk. Respekt 9, 1998, č. 5, Inzertní knižní příloha týdeníku Respekt, s. 1. [Upoutávka.] ■ Koupil, Ondřej: Dva rozhovory, dvojí žalmy, dvě buchty a Světlem oděná. Souvislosti, 1999, č. 1 (39), s. 221–227. [Recenze.] ■ Lehár, Jan: Ernst Robert Curtius, Evropská literatura a středověk. Česká literatura 48, 2000, č. 1, s. 94–96. [Recenze.] ■ Nodl, Martin: Kořeny evropské vzdělanosti. Nové knihy 39, 1999, č. 7, s. 1 a 3. [Recenze.] ■ Pistorius, Jiří: Vývoj Curtiovy osobnosti v pojetí české komparatistiky. Kritická Příloha Revolver Revue, 2000, č. 16, s. 42–50. [Studie, především o doslovu Jiřího Pelána a Jiřího Stromšíka.] ■ Putna, Martin C.: Literární bádání jde dál, všem polovzdělaným kafemlejnkům navzdory. Mladá fronta Dnes 10, 20. 1. 1999, s. 19. [Recenze.] ■ Štichauer, Pavel: Středověká latinská literatura pohledem romanisty. Lidové noviny 12, 16. 1. 1999, č. 13, příl. Orientace, s. 20. [Recenze.] ■ Vidmanová, Anežka: Světlo ze Západu Svět literatury, 1999, č. 18, s. 141–148. [Recenze.] ■ [Odkaz na recenzi viz Čtenář novin a časopisů. Lidové noviny 12, 2. 12. 1999, příl. Umění a kritika, s. 20.]


165 x 245 mm, pevná vazba, 740 stran

ISBN 80-86138-07-0

edice Paprsek

Graficky upravil Vladimír Nárožník

kategorie: literární věda...zpět do katalogu...