Dom Samuel

Celým srdcem

Úvahy o budoucnosti křesťanství v našem světě


Z francouzštiny přeložila Věra Dvořáková

2013, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno
    e-kniha: Kosmas | eReading | Palmknihy


Jak ve 21. století žít klášterním životem? Jak plnit naše křesťanské povolání ve světě rozpadlých hodnot? Přes všechen zmatek, jenž kolem nás vládne, máme předávat křesťanskou víru. Ale tím naše odpovědnost nekončí. Naším úkolem je také pečovat o výchovu těch, které Bůh povolal k mnišské a kněžské službě, aby dokázali převzít dědictví, jež nám bylo svěřeno, a podle něho žít a předávat je dál.

 

I tato má úvaha o některých věčných otázkách, jako je modlitba, kněžství, Eucharistie nebo Panna Maria, a o problémech ilustrovaných zkušenosti, jako výkon autority, poddajnost žáka, jasnozřivost nebo pokora, i tato má úvaha, v níž se opírám  o pevné dogmatické a duchovní základy, čerpá z bohatých zdrojů lidství těch, kdo mi byli – a dosud jsou – v klášterním životě učiteli.

 

Kdybych měl shrnout téma této knihy do jednoho slova, řekl bych: Odvahu! Odvahu, která se nebojí zkoušky a ví, že i ta patří k životu. Odvahu, neboli: Vzhůru srdce!

Dom Samuel

 

Obsah knihy ve formátu pdf.


DOM SAMUEL se narodil roku 1954 ve Francii, v rodině spřízněné se spisovatelem Henri Pourratem. Po letech rozsáhlé divadelní činnosti vstoupil v roce 1983 jako novic do trapistického kláštera v Notre-Dame de Sept-Fons, jehož novicmistrem byl v té době otec Mikuláš. V roce 1990 byl vysvěcen na kněze a posléze opatem Domem Patrikem jmenován klášterním převorem. V roce 2002 se stal jedním ze zakladatelů kláštera Panny Marie v Novém Dvoře v Plzeňské diecézi, od roku 2004 pak jeho převorem. V roce 2011, kdy byl novodvorský klášter povýšen na opatství, byl zvolen jeho opatem. – Česky vydal knihy Na ohnivém voze (Triáda 2008)Celým srdcem. Úvahy o budoucnosti křesťanství v našem světě (Triáda/KNA 2013), Tváří v tvář Bohu (Trapistky 2013) a Jako sžírající oheň. Rozprava mnicha o prokazování milosrdenství (Triáda 2017). Uspořádal svazek otce Jeronýma a několika dalších autorů Apofthegmata 1983–1990 (Triáda 2015).


Ohlasy:

Jiráska, Jaromír Kos: Život celým srdcem je sacra zajímavej Christnet.cz, 2014, 21. 1.


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 192 stran

ISBN 978-80-7474-069-5

edice Delfín

Graficky upravil Jakub Troják

Vydáno ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím...zpět do katalogu...