Pavel Kuneš

Pár kroků do křesťanství

bez černých i růžových brýlí


Kresbami doprovodil Jan Hrubý

2014, 1. vydání

Naše cena: 186 Kč
Běžná cena: 219 Kč

poslední výtiskyPár kroků do křesťanství je základní kurz určený původně pro druhý stupeň základní školy nebo pro mladší gymnazisty. Obsahuje několik kroků, kterými člověk může vstoupit do oblasti náboženství a později křesťanství.

 

„Učitelé, kteří málo zkoušejí a dávají pěkné známky, jsou mezi žáky ve větší oblibě. Po letech ale zjistíte, že nejvíce jste se naučili a největší prospěch máte z učitelů, kteří byli nároční. Ti vám dali větší vklad do života, naučili vás nejvíce. Podobně je tomu i v jiných oblastech. Největší oblibu mezi lidmi získávají takzvaní populisté. Ti, kteří říkají, co mnozí chtějí slyšet: Všechno půjde samo, nic nemusíte dělat, jen mi důvěřujte, a já vám zařídím šťastný život. My jsme dobří, k našemu štěstí stačí odstranit ty zlé, kteří nám ve štěstí brání. Ty lidi, kteří nejsou s námi. Naše nepřátele. Rozdělit takto lidi na zlé a dobré je nejpřitažlivější způsob, jak zdánlivě dosáhnout šťastného života. To se povrchním posluchačům nejvíce líbí. V historii k tomu došlo mnohokrát. Podobná dělení Ježíš neuznával. Řekl: Nelze dělit lidi na zlé a dobré, protože nikdo není zcela dobrý ani zcela zlý (L 18,18n). Šťastně žít mohou všichni lidé. Nikoli změnou životních podmínek, ale změnou svého chování.“ 

 

Pavel Kuneš je jednou z generace velkodušných kněžských postav, vyrostlých v totalitě a výborně se orientujících v nové době. Jeho duchovní svěžest je dána neustálou potřebou být ve službě nablízku člověku, zejména mladému, a proto se stále vzdělávat a tvořit. Jeho kniha je bohatou žní jeho života a zároveň jeho kronikou. – Ladislav Heryán
 
Obsah knihy ve formátu pdf.


Pavel KUNEŠ (* 1937 v Praze) po maturitě (1956) na Výtvarné škole na Hollarově náměstí v Praze studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Roku 1961 byl vysvěcen na kněze. V letech 1961–1966 působil jako kaplan v Plzni, mezitím prošel základní vojenskou službou (1961–1963). Od roku 1966 byl kaplanem v Praze u Sv. Ignáce a od 1968 u Nejsvětějšího Srdce Páně. V letech 1971–1999 sloužil jako farář v Klecanech u Prahy, 2000–2007 v Praze-Vršovicích, poté do roku 2011 tamtéž jako výpomocný duchovní. Od roku 2011 dosud je rektorem klecanského kostela. – Kromě toho od jara 1968 do léta 1970 pracoval jako redaktor Katolických novin. Roku 1990 byl kardinálem Františkem Tomáškem pověřen spoluzakládat redakci náboženského vysílání v Československé televizi. V jednotě s evangelickým Michaelem Otřísalem, pověřeným Ekumenickou radou církví, ji založili jako ekumenickou. Několik let pak v Československé, později České televizi působil jako redaktor. Moderoval křesťanské pořady a vytvářel diskusní programy na biblická témata s dětmi. V letech 2001–2010 vyučoval náboženskou nauku na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Z té doby pocházejí hlášení do školního rozhlasu, jejichž výběr vyšel knižně s názvem Poznámky starého faráře aneb Milé studentstvo! (Ústí nad Orlicí, Grantis 2008). Pro starší děti a rodiče napsal Základní křesťanskou poradnu (1. vyd. Praha 1993, 2. vyd. Praha, Scriptum 1994, 3. vyd. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2004). V Triádě vyšly knihy Pár kroků do křesťanství (2014, 2. vydání 2015) a Kdo stvořil Stvořitele? Otázky hledají odpovědi (2018).


Ohlasy:

Ježek, Michal: Pár kroků do křesťanství bez černých i růžových brýlí, ČRo Radiožurnál, 2014, 13. 9., Pořad Křesťanský týdeník ■


145 x 190, brožovaná vazba, 112 stran

ISBN 978-80-7474-104-3

edice Delfín

Graficky upravil Václav Sokol...zpět do katalogu...