Václav Marek (ed.)

Noidova smrt

Pověsti a pohádky z Laponska


Přeložil Václav Marek

K vydání připravil a doslov napsal Michal Demeczi

2000, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno


Jedinečný soubor saamijských mýtů, pověstí a pohádek, sestavený naším předním etnografem Václavem Markem (1907–1994), který žil dvacet let mezi Samii na norsko-švédských hranicích. Kromě mýtů o původu lidí, věcí a zvířat a pověstí o různých kouzelných bytostech, šamanech a démonech se zde objevují rovněž klasické pohádky indoevropského typu.Ohlasy:

Brzáková, Pavlína: Stallové, Saivové, Sildové aj. Literární noviny, 2001, č. 16, 18. 4., s. 8 ■ Sečkař, Marek: Kořeny lidské podstaty Host, roč. 17, 2001, č. 4, s. IV ■ Syrová, Veronika: Poznejte tajemné laponské příběhy Večerník Praha, 2001, 2. 2. ■ Grombíř, Jakub: Šahrazád polárních nocí Aluze, 2001, č. 2, s. 143 Třešňák, Petr: Moji Saamiové mi rozumějí Respekt, 2001, 20. - 26. 8., s. 22 ■ Hermann, Tomáš: Nejbližším společníkem je tam sob  MF DNES, 2001, 31. 7., s. C/5 Z recenzních výtisků Kritická příloha Revolver Revue, 2001, č. 20, srpen, s. 115


145 x 190 mm, pevná vazba, 304 stran

ISBN 978-80-86138-32-1

edice Delfín

Graficky upravil Juraj Horváth

kategorie: pohádky, lidová slovesnost...zpět do katalogu...